wot pattern

World of Tanks Croatia klan ne preuzima nikakvu odgovornost na eventualnu štetu uzrokovanu nestručnom upotrebom instaliranih aplikacija

Overview
Number of Categories: 2
CL7j3Axr1.png Standardni Modovi
Subcategories: 3
Files: 7
120px-Skull_and_crossbones.svg.png Ilegalni Modovi
Files: 0

636053603522439997 1043142990 462512772 preview dont 2

Upotrebom ovih modova dovodite se u situaciju da Vaš račun bude u potpunosti ugašen od strane WG-a te ovo koristite na vlastitu odgovornost.

logo2-s.png

logo2 s

Facebook WCR

Podjeli!!!

Budi u toku!

wargaming logo

Copyright © 2019 WoT-Croatia.com. SITEMAP

Lang: